Konfiguracja programu Outlook Express


Konto e-mail: nowe@olecko.edu.pl  Nazwa: nowe Hasło: hasło

Jeśli mamy już założone konto możemy skonfigurować program do obsługi poczty i grup dyskusyjnych. Na pulpicie znajduje się ikona programu Outlook Express, na którą należy dwukrotnie kliknąć. Naciskamy OK, chyba, że chcemy zmienić miejsce gdzie będą przechowywane wiadomości. W oknie programu wybieramy z paska Narzędzia, a następnie Konta. Wybieramy zakładkę Poczta, naciskamy Dodaj a następnie wybieramy Poczta.

Wpisujemy imię i nazwisko lub nazwę instytucji.

Wpisujemy swój adres e-mail

Wpisujemy nazwę serwera poczty przychodzącej i wychodzącej.

Czas na wpisanie hasła.

Tu wpisać nazwę konta np: nowekonto i swoje hasło np: hasło

Jeśli łączymy się przez modem wybieramy opcję Łącz używając linii telefonicznej
Mamy już wcześniej skonfigurowane połączenie dlatego zaznaczamy Użyj istniejącego połączenia telefonicznego. Na koniec naciskamy Zakończ.
Zanim wyślemy pierwszy list warto wybrać Narzędzia potem Opcje i z zakładki Ogólne przejść na zakładkę Wysyłanie oraz zaznaczyć przy Formacie wysyłania poczty Zwykły tekst tak samo zaznaczyć przy Formacie wysyłania do grup dyskusyjnych.

Dodatkowo ustawiamy uwierzytelnienie.

Zmieniamy Widok Układ Pokaż okienko podglądu

Konto e-mail: nowe@olecko.edu.pl już powinno działać.


Zobacz dostęp do skrzynki pocztowej przez strony WWW

Powrót do strony głównej

J. Kunicki UM Olecko Ostatnia zmiana: 02 lutego, 2006